اخبار

جناب آقای دکتر سید مجید امامی دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور و هیات همراه در روز شنبه مورخ 1402/۰9/18از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا بازدید بعمل آوردند. در این بازدید، جناب آقای دکتر ...

یک‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲