اخبار

به گزارش روابط عمومی موزه تاریخ طبیعی، با حکم جناب آقای دکتر حسین رضوان ، رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا، «دکتر فرشاد مسعودیان » به سمت رئیس موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا همدان منصوب شد . ...

سه‌شنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۲