اخبار

بازدید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا: جناب آقای دکتر محمد علی زلفی گل وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و نیز برخی معاونین محترم وزارت نفت در روز پنجشنبه...

دوشنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱