اخبار

جناب آقای مختار احمد، رئیس کمیسیون آموزش عالی پاکستان، همچنین جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و هیات همراه در روز دوشنبه  مورخ 1402/07/17 از موزه تاریخ طبیعی...

چهارشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۲