اخبار

جناب آقای ایسیاکا عبدالقادر امام دبیرکل سازمان  D-8 و برخی از مسئولین محترم وزارت خارجه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در...

پنج‌شنبه، ۹ تیر ۱۴۰۱