جناب آقای دکتر سید مجید امامی دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا بازدید بعمل آوردند.

جناب آقای دکتر سید مجید امامی دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا بازدید بعمل آوردند.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر سید مجید امامی دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور و هیات همراه در روز شنبه مورخ 1402/۰9/18از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا بازدید بعمل آوردند. در این بازدید، جناب آقای دکتر مسعود ویژه مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و سرکار خانم دکتر سیده مریم محمدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست استان همدان و جمعی از کارکنان این سازمان نیز ایشان را همراهی نمودند.
پس از این بازدید، جناب آقای دکتر امامی از همه کسانی که در گذشته و حال حاضر در پیدایش و رشد این موزه نقش داشته اند تقدیر و تشکر نمودند.