بازدید جناب آقای مختار احمد رئیس کمیسیون آموزش عالی پاکستان از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا

بازدید جناب آقای مختار احمد رئیس کمیسیون آموزش عالی پاکستان از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای مختار احمد، رئیس کمیسیون آموزش عالی پاکستان، همچنین جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و هیات همراه در روز دوشنبه  مورخ 1402/07/17 از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به امور فنی و اجرائی این مجموعه قرار گرفتند. در این بازدید، جناب آقای دکتر رضوان  ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا و برخی از مسئولین محترم دانشگاه حضور به عمل آوردند.