بازدید جناب آقای ایسیاکا عبدالقادر امام دبیرکل سازمان D-8 از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا

بازدید جناب آقای ایسیاکا عبدالقادر امام دبیرکل سازمان D-8 از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای ایسیاکا عبدالقادر امام دبیرکل سازمان  D-8 و برخی از مسئولین محترم وزارت خارجه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به امور فنی و اجرائی این مجموعه قرار گرفتند. در این بازدید، جناب آقای دکتر عباس افخمی ریاست محترم دانشگاه D-8 و برخی از مسئولین محترم دانشگاه ایشان را همراهی نمودند.
جناب آقای دکتر فرشاد مسعودیان رئیس محترم موزه تاریخ طبیعی با اعلام این خبر، در ادامه بیان داشتند: پس از این بازدید، دبیرکل سازمان  D-8، ضمن تقدیر و تشکر از همه عواملی که در پیدایش و رشد این موزه نقش داشته اند، با امضاء دفتر یادبود موزه، بر لزوم گسترش و رشد کمی و کیفی این موزه کم نظیر تاکید کردند.