English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1396/01/14
بازدید چند ساعته رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان و ه...
بازدید چند ساعته رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان و هیات همراه از مو...
1395/12/18
فروش ماهی زینتی در موزه تاریخ طبیعی دانشگاه
فروش ماهی زینتی در موزه تاریخ طبیعی دانشگاه
1395/11/10
تعامل و همکاری بیش از پیش دانشگاه با محیط زیست و خیز بزرگ در جهت ...
تعامل و همکاری بیش از پیش دانشگاه با محیط زیست و خیز بزرگ در جهت دانشگاه سبز
1395/09/24
انتقال حیوانات تاکسیدرمی شده موجود در اداره کل حفاظت محیط زیست اس...
براساس توافق­نامه همکاری فی مابین دانشگاه بوعلی سینا و اداره کل حفاظت محیط ز...
1395/08/22
بازسازی و تعمیر یکی از دیوار های موزه
یکی از دیوارهای داخلی محوطه بیرونی ساختمان موزه که به دلیل شرایط آب و هوائی و جو...
1395/07/20
احداث و تکمیل و تجهیز نمازخانه
با توجه به عدم وجود نمازخانه مناسب در موزه تاریخ طبیعی دانشگاه، و نظر به ضرورت و...
1395/07/05
بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی در روز جهانی گردشگری
روز 6 مهرماه مصادف با 27 سپتامبر به عنوان روزجهانی گردشگری نامگذاری شده است. موز...
 هیچ موردی پیدا نشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند