English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1396/07/02
بازدید مدیر و کارشناس سرمایه ای امور آموزش عالی سازمان برنامه و ب...
بازدید مدیر و کارشناس سرمایه ای امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور از مو...
1396/07/02
بازدید اساتید برجسته ایران شناسی و زبان فارسی روسیه و ترکیه از مو...
بازدید اساتید برجسته ایران شناسی و زبان فارسی روسیه و ترکیه از موزه تاریخ طبیعی ...
1396/06/21
بازدید شرکت کنندگان چهارمین همایش ملی گوهر شناسی و بلور شناسی و ک...
بازدید شرکت کنندگان چهارمین همایش ملی گوهر شناسی و بلور شناسی و کانی شناسی ایران...
1396/06/21
بازدید اساتید، پژوهشگران و دانشجویان شرکت کننده در دومین همایش مل...
بازدید اساتید، پژوهشگران و دانشجویان شرکت کننده در دومین همایش ملی زبان شناسی نق...
1396/06/21
بازدید هیات اعزامی دانشگاه راپارین عراق از موزه تاریخ طبیعی دانشگ...
بازدید هیات اعزامی دانشگاه راپارین عراق از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا&n...
1396/05/24
نصب سیستم اعلام حریق و قطعی برق موزه تاریخ طبیعی
نصب سیستم اعلام حریق و قطعی برق موزه تاریخ طبیعی
1396/02/31
بازدید گسترده علاقمندان از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه در روز جهانی ...
بازدید گسترده علاقمندان از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه در روز جهانی موزه ها
 هیچ موردی پیدا نشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند