بازگشت به صفحه کامل

بازدید جناب آقای دکتر فرید نجفی ریاست محترم دانشگاه گیلان و جناب آقای دکتر حسین رضوان ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا، از موزه تاریخ طبیعی:

بازدید جناب آقای دکتر فرید نجفی ریاست محترم دانشگاه گیلان و جناب آقای دکتر حسین رضوان ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا، از موزه تاریخ طبیعی:


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر فرید نجفی ریاست محترم دانشگاه گیلان و هیات همراه در روز پنجشنبه مورخ 1402/02/07از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا بازدید بعمل آوردند. در این بازدید، جناب آقای دکتر حسین رضوان ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا و ریاست محترم نهاد رهبری دانشگاه  نیز ایشان را همراهی نمودند.
پس از این بازدید، جناب آقای دکتر نجفی از همه کسانی که در گذشته و حال حاضر در پیدایش و رشد این موزه نقش داشته اند تقدیر و تشکر نمودند.