ماموریت گروه تحقیقاتی موزه تاریخ طبیعی جهت جمع آوری نمونه، در منطقه الموت قزوین

 
کد خبر: 5369    1395/06/01

نظر به لزوم جمع آوری نمونه های جدید برای موزه تاریخ طبیعی و با بررسی موقعیت های اقلیمی و جغرافیایی و الگوهای هواشناسی و تناسب آنها با فصل تابستان، منطقه الموت قزوین جهت جمع آوری نمونه انتخاب شد.

گروه نمونه برداری، طبق برنامه ریزی انجام شده، در کنار دریاچه اسکان و جمع آوری حشرات به خصوص پروانه ها و سنجاقک ها و انواع سوسک و عنکبوت از سمت نیزارهای اطراف دریاچه و ارتفاعات اطراف و روستای گازرخان انجام و نمونه ها اتاله گردید. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند