موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا تا پایان هفته جاری تعطیل است.

 
کد خبر: 19492    1398/12/04

نظر به اهمیت رعایت موارد بهداشتی و جلوگیری از هرگونه بروز و شیوع بیماری واگیر دار، فرایند بازدید از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا تا پایان هفته جاری تعطیل است. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند