بازدید نمایندگان کنسرواتور ملی هنر و حرفه کشور فرانسه

 
کد خبر: 16372    1397/7/7

پیرو هماهنگی های صورت گرفته، در تاریخ 97/7/4 نمایندگان کنسرواتور ملی هنر و حرفه کشور فرانسه از بخشهای مختلف موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا بازدید بعمل آوردند. در این بازدید که با همراهی معاونت محترم توسعه و پشتیبانی دانشگاه جناب آقای دکتر علی عربی و برخی دیگر از مسئولین محترم صورت پذیرفت، توضیحاتی از نحوه جمع آوری، نگهداری نمونه ها و همچنین تاریخچه موزه توسط رئیس محترم موزه جناب آقای دکتر فرشاد مسعودیان ارائه گردید. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند