بازدید مدیر و کارشناس سرمایه ای امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور از موزه تاریخ طبیعی

 
کد خبر: 10489    1396/07/02

بر اساس برنامه ریزی بعمل آمده مدیر محترم سرمایه ای امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 96/6/23  بازدید مفصلی را از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بعمل آوردند. در این بازدید 1/5 ساعته  که به اتفاق کارشناس سرمایه ای امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت محترم توسعه و پشتیبانی، مدیر محترم بودجه و تشکیلات، مدیر محترم طرحهای عمرانی و مدیر محترم  اداره خدمات دانشگاه صورت پذیرفت ، علاوه بر ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده طی سالهای اخیر، از برخی  برنامه ها و اهداف  آینده موزه نیز توضیحاتی داده شد. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند