معرفی سالن ها > سالن پروانه ها و حشرات

در این سالن انواع حشرات از جمله گونه های زیبایی از پروانه ها در قالب بیش از 95 ویترین به نمایش گذاشته شده است. همچنین این بخش به عنوان مجموعه ای کم نظیر در سطح کشور مطرح می باشد که علاوه بر نمونه های ایرانی، بخشی از نمونه های بین المللی را در خود جای داده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند