معرفی سالن ها > سالن صدف ها و مرجان ها

در این سالن مجموعه ای از صدفها، مرجانها و اسفنج های خلیج فارس نگهداری می شود که این نمونه ها از جای جای سواحل و آبهای نیلگون خلیج فارس جمع آوری گردیده اند. در جهت تکمیل این گالری، بسیاری از نمونه های مطرح بین المللی نیز در این غرفه ها نگهداری می شوند. این مجموعه هم اکنون در قالب 22 ویترین از نظر تنوع در ایران منحصر به فرد می باشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند