معرفی سالن ها > سالن خزندگان

این مجموعه به خزندگان و دوزیستانی که به صورت زنده و فیکسه شده در دهها محفظه نگهداری می شوند، اختصاص داده شده. انواع جنین های جانوری و سیکل زندگی برخی حیوانات نیز در این سالن به نمایش درآمده است.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند