English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1395/09/24
انتقال حیوانات تاکسیدرمی شده موجود در اداره کل حفاظت محیط زیست اس...
براساس توافق­نامه همکاری فی مابین دانشگاه بوعلی سینا و اداره کل حفاظت محیط ز...
1395/08/22
بازسازی و تعمیر یکی از دیوار های موزه
یکی از دیوارهای داخلی محوطه بیرونی ساختمان موزه که به دلیل شرایط آب و هوائی و جو...
1395/07/20
احداث و تکمیل و تجهیز نمازخانه
با توجه به عدم وجود نمازخانه مناسب در موزه تاریخ طبیعی دانشگاه، و نظر به ضرورت و...
1395/07/05
بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی در روز جهانی گردشگری
روز 6 مهرماه مصادف با 27 سپتامبر به عنوان روزجهانی گردشگری نامگذاری شده است. موز...
1395/06/01
ماموریت گروه تحقیقاتی موزه تاریخ طبیعی جهت جمع آوری نمونه، در منط...
نظر به لزوم جمع آوری نمونه های جدید برای موزه تاریخ طبیعی و با بررسی موقعیت های ...
1395/05/31
بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی در روز همدان
یکم شهریور ماه سالروز تولد فیلسوف و طبیب بزرگ، شيخ الرئيس ابوعلي سينا می باشد. م...
1395/02/27
بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه در روز جهانی موزه
ضمن گرامیداشت روز جهانی موزه،  به مناسبت این روز، بازدید از موزه تاریخ طبیع...
 هیچ موردی پیدا نشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند